BIZNIZZ & BALANCE - CoachWereld

Registreren

Blog

BIZNIZZ & BALANCE

BIZNIZZ & BALANCE

Spelen met gedrevenheid, purpose en ruimte

Je zit geweldig op je plek, hier heb je jaren naartoe gewerkt: studie, hard werken, coaching, mentoring, trainingen en vervolgopleidingen volgen, slimme keuzes maken, en lange dagen die dingen doen die gedaan moeten worden om je op deze positie te manoeuvreren en grenzeloze impact te kunnen maken!

Maar aan de andere kant wringt het. Je hebt alles voor elkaar: genoeg geld om zorgeloos te kunnen leven, pensioen geregeld, prachtig huis, vette auto, vlotte partner, leuke kinderen. En toch…. toch mis je iets. Lees door en ontdek hoe je relaxter, evenwichtiger en effectiever in het leven kunt staan!

CLIMBING THE CORPORATE LADDER

In mijn praktijk werk ik vaak met ze samen: van die bevlogen ondernemers, high performance professionals of C-suiters die “iets” in hun leven missen. Ze zijn van alle leeftijden, hoewel de veertigers en vijftigers de boventoon voeren, en het is niet alleen beperkt tot mannen; ik zie in toenemende mate dames met dit soort uitdagingen en levensvragen. Wat ze gemeen hebben is een enorme drive, een bevlogenheid en een doorzettingsvermogen van heb ik jou daar! Hun verantwoordelijkheidsgevoel is groot, ze zijn kritisch; niet alleen op anderen, vooral ook voor henzelf. Daarnaast streven ze naar perfectie, drukken ze zaken het liefst vlot door en zijn ze niet te beroerd om hun uren te draaien. Als anderen die uren onmenselijk noemen, lachen ze het weg. Ze kunnen prioriteiten stellen en zijn bereid die offers te maken om de top te bereiken en daar te blijven. In alle facetten kan je zulke professionals vergelijken met topsporters.

Ze komen echt niet bij mij om gecoacht te worden op hun biznizz, dat kunnen ze zelf goed genoeg. Nee, als Executive Lifecoach mag ik met ze aan de slag als het gaat om privé- of zakelijke relaties, communicatie en leiderschapsaspecten zoals grenzen stellen, delegeren, het creëren van draagvlak of het nemen van high impact beslissingen en daarnaast bij wijzigingen van de organisatiegraad bij bijvoorbeeld ingrijpende veranderingen of het creëren van een continue verbeter-, high trust-, of coachcultuur. Maar vooral mag ik aan de slag met de mèns achter de CEO, ondernemer of advocaat. En dan komen dezelfde onderwerpen aan bod die we allemaal gemeen hebben: onzekerheden, verstarde perspectieven en belemmerende overtuigingen die ons ervan weerhouden om dat leven te leven dat we graag willen ervaren. Het kan dan gaan om hardnekkig uitstelgedrag, om een negatief zelfbeeld, om een gebrek aan eigenwaarde en om het verbeteren van zelfvertrouwen. En bij dat laatste gaat het dan doorgaans niet om hoe ze zich zelfverzekerd moeten opstellen, want dat kunnen ze heel goed, maar om de reden waarom ze keer op keer niet die progressie maken die ze zichzelf voornemen; waarom ze telkens in oude gedragspatronen vallen, die ze niet verder helpen.

WHAT GOT YOU HERE WON’T GET YOU THERE

In de gelijknamige bestseller van Marshall Goldsmith slaat de spijker op z’n kop. Respect voor waar je nu bent en ongelofelijk goed dat je dit uit jezelf hebt gehaald, maar om hier te blijven of om nog verder te groeien, is een andere modus operandi nodig. Fantastisch als je de marathon van Rotterdam uitloopt, maar om aan de Olympische Spelen deel te mogen nemen, laat staan kans te maken op een ereplaats, is een andere aanpak nodig. Dat zegt helemaal niks over hoe je het tot dusver hebt gedaan; het is géén diskwalificatie, maar het vergt simpelweg een nieuwe, een andere strategie. Alsof je het spel hebt uitgespeeld en nu op level “hard” gaat spelen. Het inzicht om het ego te laten voor wat het is, om te kiezen voor een doordachte ontwikkeling, dat laat je boven jezelf uitstijgen. Daarmee neem je jezelf pas ècht serieus. Het is een suffe metafoor, maar een rups offert zijn realiteit, zijn huidige vorm en wezen op voor een onbekende nieuwe wereld, een nieuw bestaan.

En de noodzaak van een goede mix tussen zakelijke gedrevenheid, input in het gezin en persoonlijke wensen en behoeften is evident. In de leeftijdsgroep van 35-55 is de prevalentie (het aantal per 1.000 inwoners) voor bij de huisarts gemelde overspannenheidsklachten volgens volksgezondheidszorg.info in 2019 bij mannen ongeveer 17,5 en bij vrouwen zo’n 34 procent. Daar komt dus nog een onbekend aantal niet bij de huisarts gemelde klachten bij. Uiteindelijk kan de boog maar een bepaalde tijd gespannen staan, en waar bij een topsporter het lichaam uiteindelijk de handdoek in de ring gooit, is het bij de executive de voortdurende spanning die high performance, politiek en het balanceren van werk- en privé gerelateerde verplichting met zich meebrengt.

De “pusher-mindset” is een geweldig instrument om dat te bereiken wat je graag wil, maar er moet een ander gedragspatroon ontwikkeld worden om je daar op langere termijn staande te houden. Vaak is een waarde-gerichte basis waarmee een gezonde afwisseling tussen energiegevers en -vreters gecreëerd kan worden, daartoe het geëigende instrument.

PURPOSE DRIVEN MINDSET

Simon Sinek, bekend van diverse TED-Talks en zijn latere boeken, heeft een prima methode ontwikkeld om achter het “waarom” van je drive te komen. Het werkboek “Find your Why”, is een geweldig instrument om zelfonderzoek en coaching te combineren om tot resultaat te komen. Het boek geeft ook een methode om de “why” van een team, afdeling of organisatie te ontdekken. Als je daarnaast bereid bent de diepte in te gaan omtrent de belangrijkste waarden in je leven, zul je een patroon ontdekken dat zich als een rode draad door je leven heeft bewogen.

Die draad is niet lineair, maar cyclisch van aard, alsof als je iets geleerd hebt, de situatie zich in essentie nog eens voltrekt, maar er een diepere laag van inzicht en ontwikkeling aangeboord kan worden. Het andere patroon ontstaat als je de les niet opgepakt hebt: doorgaans kwakt het leven het dan een graadje erger op je bord. Het is zaak om doelen, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden te signaleren en te verbinden in alle facetten van je leven.

Dan wordt vaak duidelijk dat een andere samenstelling van activiteiten gewenst is om aan al die behoeften, verwachtingen en verplichtingen tegemoet te komen. Het is niet eenvoudig om die switch te maken, maar zeer wel mogelijk. Van fundamenteel belang is een goede relatie met je levenspartner, een aspect van het leven dat vaak ondergesneeuwd is geraakt door de (wederzijdse) carrière en het hectische bestaan. Als dat aan de orde is, kan ik je van harte de boeken van John Gotmann aanbevelen, die decennia lang onderzoek heeft gedaan naar de dynamiek van liefdesrelaties. Zijn onderzoek is zo grondig dat menige executive coach die inzichten ook toepast bij cliënten die aan andere (bijvoorbeeld: zakelijke) relaties willen werken. Veel van de toepassingen hebben namelijk te maken met fundamentele menselijke behoeften, angsten en misvattingen.

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID

Het erkennen dat je misschien niet in alles facetten van je leven die held(in) bent die je graag zou willen zijn, dat je op sommige vlakken stoerder voordoet dan je bent, dat je je af en toe toch ook onzeker voelt, is niet makkelijk. Wèl reëel……

Aan jezelf erkennen dat je ook niet alles kan of weet, schenkt je ontwikkelmogelijkheden, kansen op groei en verbinding. De lessen die je daarbij opsteekt, kan je in andere facetten van je (werkzame) leven natuurlijk ook gewoon toepassen. Zo is de essentie van de kwetsbaarheid van Patrick Lencioni, bekend van zijn boeken over teamontwikkeling, niet anders dan de kwetsbaarheid waar Brené Brown het over heeft. Kwetsbaarheid staat garant voor authenticiteit en dat creëert verbinding.

Als je aan de slag gaat met het gedrag wat je kwetsbaarheid beschermt, heb je vaak precies die ontwikkelmogelijkheid gevonden die je een paar stappen verder helpt. Gedrag ontstaat namelijk door ons socialisatieproces waarin we succesvol gedrag herhalen en onsuccesvol gedrag vermijden. Maar dat gedrag en de mate van het succes daarvan is uiteraard afhankelijk van zowel situationele- als sociaal-demografische factoren. Als het milieu of de situatie waarin je opereert verandert, wijzigt uiteraard ook de effectiviteit van het gedrag. Vandaar dat wat je tot dusver gebracht heeft, geen recept voor toekomstig succes kan zijn. Eerder niet, omdat zich nieuwe uitdagingen zullen voordoen, dat is immers het Darwinistische inzicht omtrent evolutie en ontwikkeling.

De methode Voice Dialogue, ontwikkeld door het echtpaar Dr. Hal Stone en Dr. Sidra Stone en ook wel het “Bewuste Ego-Proces” genoemd, is een effectief instrument om tot bewustzijn van ingesleten gedragspatronen te komen en nieuwe te ontwikkelen. Het is voor de vaak vanuit de absolute ratio opererende executive een uitdaging om de methode te stappen en de verbondenheid met zijn/haar emotionele aspecten te ervaren, maar de resultaten zijn verbluffend en leiden keer op keer tot een evenwichtigere samenstelling van het persoonlijke zijns- en uitvoeringsaspect. Voice Dialogue streeft naar een actief bewust inzicht in je gedragingen en de redenen waarom die gedragspatronen worden geactiveerd door het brein. Je persoonlijkheid is opgebouwd uit een veelvoud van sub-persoonlijkheden, die allemaal een set gedragingen vertegenwoordigen, gericht op inzet in een specifieke soort situatie. Als het ware zijn het losse perspectieven van jezelf op het leven. In een metafoor: je wil niet dat je computer zo maar programma’s afdraait als er X gebeurt. Wat je wil, is een pop-up op het moment dat X zich voordoet, zodat jij kan beslissen of je het programma uitvoert of een andere optie/opdracht. Het programma is dus je gedrag/sub-persoonlijkheid en jij als gebruiker het bewuste ego.

Het geheel komt samen als je beseft dat elke gedraging een set gedachten, emoties en fysieke gevoelens met zich meebrengt die je kunt herkennen. Als dat raar klinkt: stel je eens voor en voel eens wat er met je gebeurt als je boos, bang, bedroefd of blij bent. Daar denk je iets bij, daar ervaar je iets bij, daar voel je iets bij. Er is uiteraard ook een andere kant van die energie. Dat is het door het dominante gedrag verstoten gedrag. Wat je wil is een variabele samenstelling van die twee uitersten, zoveel mogelijk gericht op wisselende omstandigheden. Door beide uitersten te ervaren in een Voice Dialogue Facilitation, leer je die kanten van jezelf herkennen en sturen. Elke gedrag, zowel het dominante en verstoten, is uiteindelijk gericht om het kwetsbare gedeelte van jezelf te beschermen, zij het vanuit een zeer specifiek perspectief.

VAN DE THEORIE NAAR DE PRAKTIJK

Een geweldige methode om verkregen inzichten naar de praktijk om te zetten is het ervaringsgericht leren. Binnen de coaching heeft José Vos-Boven daarvoor het Experential Coaching Model gericht op Executive Coaching geïntroduceerd, dat ze in haar boek diepgaand uit de doeken doet en doorspekt is met elementen uit de Gestalt-theorie. Omdat de twee belangrijkste peilers van coaching in mijn optiek bewustzijn en verantwoordelijkheid zijn, is coaching de aangewezen methode om het nieuwe gewenste gedrag te ondersteunen met heldere, doordachte acties. In het Engels wordt “verantwoordelijkheid” prachtig onderverdeeld in “responsibility” en “accountability”. Door de verantwoordelijkheid (en heel duidelijk NIET de schuld) naar je toe te trekken, blijf je in aan zet en voorkom je dat je in de slachtofferrol kruipt. De coach helpt je met het “accountability-stuk”, geen probleem!

STEL PRIORITEITEN

Aan het eind van je leven wil je jezelf nooit, maar dan ook echt nooit, horen zeggen: “Had ik maar…”. Geef jezelf nu al rekenschap van al die facetten in je leven die je belangrijk vindt. Trap niet in de “Als… dan…” valkuil, want de praktijk is dat “als” nooit komt of wordt vervangen door een nieuwe prioriteit en dat wat na “dan” komt, vaak nu al kan worden uitgevoerd. Dat doe je echter nog niet omdat je brein allerlei excuses zoekt om niet in actie te hoeven komen en daar zo goed in is, dat je het ook nog eens echt overtuigend vindt. Vergelijk het maar met dat stemmetje dat komt als je je bed uit moet, maar geen zin hebt, of die stem die komt als je eigenlijk naar huis wil, maar er nog iets “belangrijks” op je bordje ligt.

Life is all about priorities. Get yours straight en bedenk: Life’s Great when you Mindyourownbiznizz!!!

Auteur: Robin Groen, PCC
© 2020 Mindyourownbiznizz

OVER DE AUTEUR
Robin (47) studeerde aan de Universiteit Utrecht en doceerde aan de Hogeschool Utrecht. Als oud-gerechtsdeurwaarder is hij gepokt en gemazeld met wat je als ondernemer en mens zoal meemaakt. Hij verkocht zijn bedrijf om zich met Mindyourownbiznizz volledig op persoonlijke- en zakelijke transformaties te richten. Robin is als Professional Certified Coach verbonden aan de International Coach Federation en door LCS gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt.

Robin Groen, PPC

LEESVOER

Meer over dit onderwerp kan je vinden in de volgende boeken:

What got you here won’t get you there

Marshall Goldsmith & Mark Reiter, Profile Books Ltd, ISBN 9781846681370

Start with Why

Simon Sinek, Penguin Books Ltd, ISBN 9780241958223

Find your Why

Simon Sinek & David Mead, Portfolio, ISBN 978143111726

The Seven Principles for Making Marriage Work

John Gottman, Orion Publishing Co., ISBN 978184188956

Getting Naked
Patrick N. Lencioni, John Wiley & Sons Inc., ISBN 9780787976392

Daring Greatly

Brené Brown, Penguin, ISBN 9780241257401

Embracing Our Selves

Hal Stone & Sidra Stone, Nataraj Publishing, ISBN 9781882591060

Executive Coaching

José Vos-Boven, Uitgeverij Bos-Nelissen, ISBN 9789024402472